Правові основи страхування: сутність, функції і форми


Опубликованно 05.09.2018 00:51

Правові основи страхування: сутність, функції і форми

Страхування – це спосіб розподілити можливі збитки за рахунок поточних доходів. Воно використовується для захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб у випадках настання певних подій завдяки грошовим фондам, які сформувалися сплачених внесків. Вступна інформація

Де і як закладені правові основи страхування в РФ? Це питання регулюється на вищому рівні. Він закріплений законом № 4015-Іv від 27 листопада 1992 року «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» з численними змінами, а також низкою інших нормативних документів. Там же розглядається і ряд представляють інтерес понять. Розглянути їх – справа не зайве: Страхування – це система (спосіб) захисту майнових (матеріальних) інтересів суб'єктів ринку (фізичних та юридичних осіб), для яких завжди існує певна загроза, але вона не носить обов'язкового характеру. Примітка: уникнути проблем це не дозволить, але зате можна розраховувати на компенсацію. Страховий продукт – це дія, від якої отримується захист. Про систему забезпечення матеріальних інтересів і підтвердження прав

Сам факт того, що потрібен захист, пов'язаний із загрозою існуванню прав. Якщо розглядати окремих власників, то ризик для матеріальних інтересів невеликий. Але за законом великих чисел цілком реальний. Звідси виникає необхідність страхування існуючих ризиків. Це виражається у вигляді конкретних продуктів. Кожен з них спрямований на конкретний об'єкт страхування, причини, вартість, умови розрахунків. Документальна форма – поліс. Правові основи страхування вимагають, щоб він завжди був. Адже він підтверджує факт наявності договору, який завжди є предметною, адресований учасникам угоди та містить основні параметри. При цьому він ще й є повноцінним юридичним документом. Слід зазначити, що внески завжди менше компенсації. Це специфіка страхових продуктів. Таке положення робить їх привабливими на ринках пропозицій і підвищує попит на них. Як же тоді на цьому заробляють?

Хоча на перший погляд і здається, що для продавців це взаємовідношення невигідно, це не означає, що він втрачає кошти. Чому? Справа в тому, що кількість полісів (покупців продуктів) зазвичай на порядок перевищує кількість страхових випадків. Таке становище зберігається практично завжди (крім форс-мажорів). Спочатку фінансові зобов'язання учасників процесу прирівнюються. Але так як діє закон великих чисел, то зобов'язання страховиків виявляються нижче обсягу проданих полісів. Вирішується це завдяки встановленню певного співвідношення між платежами й виплатами (чим більше внесок, тим на більшу компенсацію можна розраховувати). Слід зазначити, що динаміка страхових подій є нерівномірною. З-за цього важко встановити балансове рівність. Додатково ситуація ускладнюється тим, що необхідно, щоб рівень цін був досить низький для збуту і одночасно високим для покриття витрат і забезпечення прибутку. Правові основи страхування: що включено в це поняття?

У цілому інформація була розглянута. Але ж є ще пенсійне, соціальне, медичне страхування. Як же обійти їх увагою? Для них також є окремі регулюючі документи. Наприклад, правові основи обов'язкового соціального страхування закладає закон № 165-ФЗ від 16.06.1999. Крім цього слід згадати ще про цивільному праві. Саме на нього покладено регулювання майнових зобов'язань, які виникають між учасниками проектів. У главі 48 «Страхування» Цивільного кодексу розглядається процедура укладання договору та подальші взаємини. При цьому діяльність юридичних осіб, що пропонують продукти, регулюється органами нагляду та ліцензування страхової діяльності. Щоб відповідати, їм необхідно сформувати та розмістити певні резерви, контролювати обґрунтованість тарифів, також забезпечувати платоспроможність. Все це регулює адміністративне право. Фінансовими питаннями займається Податковий кодекс. Як держава регулює і здійснює нагляд?

Говорячи про те, що собою являє організаційно-правова основа страхування, тут необхідно зазначити: Пряме участь держави у формуванні та розвитку системи, спрямованої на захист майнових інтересів. Законодавче забезпечення бази і захисту національного ринку. Державний нагляд за здійсненням страхової діяльності. Захист добросовісної конкуренції, а також попередження і припинення виникнення монополій. Чому необхідна участь держави?

Хіба не можна обійтися тим, що воно закладає правові основи страхування? Його активну участь зумовлено такими факторами: Необхідно забезпечити соціальне страхування. Правові основи – це добре, але захист окремих груп населення вимагає використання бюджетних коштів. Визначення основних засад і порядку участі для страхування некомерційних ризиків. Наприклад, захист інвестицій, забезпечення експортних кредитів. Надання додаткових гарантій для тих страховиків, що розміщують зібрані кошти у вигляді спеціальних не ринкових цінних паперів з гарантованим доходом, випущених державою. Держава створює цільові резерви, які використовуються для компенсації неспроможності окремих організацій, і допомагає їм виконувати взяті на себе зобов'язання. Про пенсійне страхування

Соціальні наслідки діяльності мають велике значення. Тому правові основи пенсійного страхування вимагають уважного державного нагляду. І таке положення справ неспроста. Адже це інструмент формування джерел отримання пенсії в майбутньому. Тут розрізняють обов'язкове і добровільне страхування. Перше охоплює всі категорії населення. У кожного громадянина є власний індивідуальний особовий рахунок, на який зараховуються внески, що перераховуються роботодавцем. З них формується трудова пенсія. Слід зазначити, що громадянин володіє правом передачі накопичувальної частини під управління різним недержавним структурам. Добровільне пенсійне страхування являє собою систему накопичень, яка будується на тих же принципах, що й обов'язкове. Тільки розмір внесків, умови, та й взагалі участь залежать від самих громадян. Можна спокійно вибирати організацію, що займатиметься активами, програму забезпечення і безліч інших моментів. Держава при цьому на них не впливає в плані вибору стратегії, але здійснює уважний і дуже багатогранний нагляд за їх діяльністю. Окремі нюанси

Слід торкнутися ще й правові основи обов'язкового страхування. Воно регламентується статтями 927, 935-937, 969 Цивільного кодексу. Їх суть можна звести до: Для забезпечення соціальних інтересів для державних службовців певних категорій встановлюється обов'язкове державне страхування життя, здоров'я та майна. Здійснюється це за рахунок коштів, що виділяються з федерального бюджету. Всі дії повинні базуватися на підставі чинних законів, а також інших правових актів, які зачіпають тему страхування. Це відноситься до процедур, самого процесу і розрахунків за зазначені послуги. Оплата йде в розмірі, встановленому законодавством.

Як бачите, правові основи обов'язкового страхування відносяться не тільки до пенсійних накопичень. Про медичному аспекті

Необхідно зауважити, що страхування в цій сфері має мінімально необхідні правові основи. Зміни викликані катастрофічним становищем в охороні здоров'я. Правові основи обов'язкового медичного страхування були закладені ще на початку 90-х років, з тих пір змінилося багато чого. Більш поширеним є діяльність приватного сектора. Хоча правові основи медичного страхування передбачають участь і державних організацій. Про сутність

Будь-яка практична діяльність має ризикованим характером. Це пов'язано з тим, що завжди можна понести певні фінансові втрати, які викликані несприятливими явищами або, як варіант, їх наслідками. Причина подібного розвитку подій може бути як повністю залежить від волі людини, так і бути пов'язана з природними факторами. Протягом свого життя ми стикаємося з безліччю небезпек, які загрожують нашому життю, здоров'ю та майну. Усвідомивши це, людина і виражає їх у понятті «ризик». І тут свій вплив надає сутність. Суспільство, побудоване на товарно-грошових відносинах, перекладає ризик з побутовою в економічну категорію. У цій ролі для його характеристики використовується поняття ймовірності, а також невизначеність розвитку ситуації. По суті, будь-яка подія має три варіанти розвитку залежно від результату: Сприятливий. Отримання виграшу. Не спричиняє змін за собою. Присутній нульовий результат. Негативний. Обертається збитками. Про функції

Що ж можна сказати виходячи з економічної сутності страхування? Тільки це: Ризикова функція. Полягає вона в тому, що сутність страхування дозволяє створювати механізм передачі ризику. А якщо бути точніше, то їх фінансових наслідків. Попереджувальна функція. Вона дозволяє забезпечити заходи по недопущенню страхового випадку, а також мінімізації збитків. Реалізується завдяки попереджувальним рішень - вимоги до об'єкту, що дозволяють зменшити виникнення ризиків і наступних за ними наслідків. Контрольна функція. Вони полягають виключно в цільовому формуванні і використанні коштів страхового фонду. Ощадна функція. Вона реалізується при використанні визначених продуктів, спрямованих на забезпечення життя. Страхова організація одночасно і забезпечує захист, і виконує функціонал ощадного установи. Про форми

Їх існує велика різноманітність. Так, у залежності від організаційно-правової форми виділяють: Державне страхування. Присутня в тих випадках, коли уряд може безпосередньо впливати на прийняті організацією рішення. Недержавне страхування. Також відома як акціонерне або взаємне. В такому випадку в ролі страховиків виступають юридичні особи з будь-якої організаційно-правовою формою, яка тільки передбачена законодавством, не підкоряються уряду.

Залежно від форми здійснення: Добровільне. Обов'язкове.

Існує ще й галузева класифікація, яка була запроваджена законом «Про організацію страхової справи в РФ»: Особисте. Майнове.

Можна виділити ще ряд форм в залежності від цілого ряду моментів. Наприклад, які майнові права захищаються тощо. Висновок

Ось що собою представляють правові основи страхування, їх сутність, форми і види. Слід зазначити, що дана тема є надзвичайно широкою, і спроба охопити її всю може носити виключно узагальнюючий характер. І це не дивно, адже якісний розбір теми потребує деталізованого розгляду не тільки визначень, але і прикладів, приватних випадків, порівняння з іншими підходами до реалізації і багато чого іншого. Автор: Чоловік 18 Серпня, 2018Категория: Автотехника