Міжнародний банк економічного співробітництва: структура, задачі, функції, роль організації у світі


Опубликованно 06.10.2018 03:30

Міжнародний банк економічного співробітництва: структура, задачі, функції, роль організації у світі

За багаторічну історію існування кредитних установ вони не раз перетерплювали зміни. Міжнародні фінансові організації створюються на підставі багатосторонніх міжнародних угод та покликані сприяти розвитку економіки країн-учасниць, спрощення фінансових розрахунків між ними, підтримання стабільного стану національних валют.

Серед найбільш значних міжнародних інститутів виділяють Банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС), про який піде мова в статті.

Визначення

МБЕС являє собою міжнародний фінансовий інститут, заснований соціалістичними країнами-учасницями. Створений він був у 1963 році на підставі Угоди про багатосторонніх розрахунків і організації МБЕС. Засновниками банку стали: СРСР, Болгарія, Польща, Угорщина, НДР, Румунія, Монголія, Чехословаччина. Пізніше до Угоди приєдналися Куба і В'єтнам. Штаб-квартира розташовується в Москві. МБЕС – це економічно відкрите установа. Увійти до його складу можуть будь-які країни, які поділяють переконання та інтереси Банку і готові взяти на себе зобов'язання, встановлені Угодою.

Статутний капітал Банку економічного співробітництва склав трохи більше 300 мільйонів перекладаються рублів. Розмір частки, що вноситься кожним учасником, визначається на підставі рівня ВВП країни-учасниці.

Зараз статутний капітал Банку оцінюється більш ніж в 400 мільйонів євро. Функції Банку

Банк створювався з метою розширення співробітництва у сфері економіки, розвитку народних господарств членів і зміцнення торговельних зв'язків.

Міжнародний банк економічного співробітництва виконує наступні функції: Виконання міжнародних переказів в перевідних рублях. Кредитування зовнішніх торгових операцій між учасниками. Залучення та зберігання перевідних рублів. Відкриття золотих вкладів, процес купівлі-продажу золота. Видача грошових гарантій країнам-учасницям. Фінансування великих підприємств, що знаходяться на території країн, що входять до складу Банку.

Міжнародний банк економічного співробітництва є посередником між країнами-учасницями. Він покликаний забезпечити своєчасне і повне виконання зобов'язань країнами один перед одним. Держави–члени

До складу Банку на сьогоднішній день входять наступні країни-учасниці: Республіка Болгарія, Республіка Польща, Російська Федерація, Румунія, Чеська Республіка, Соціалістична Республіка В'єтнам, Монголія, Словацька Республіка.

У всіх цих країнах московський Банк економічного співробітництва має широку мережу банків-кореспондентів. Йому присвоєно міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи. Завдяки тому що до складу Банку входять країни Європейського союзу, Банк не підлягає включенню до санкційний список. Таке рішення було прийнято на Раді ЄС. Органи правління Банку

Керують Банком дві адміністративні структури: Правління Банку і Ради Банку.

Рада є вищим органом. Він займається управлінням Банком, встановлює основні напрямки діяльності та розвитку Міжнародного економічного банку, затверджує інвестиційні, кредитні та інші плани, віддає розпорядження Правлінню Банку, обирає органи Правління, виконує інші грошові доручення країн-учасниць.

Правління являє собою виконавчий орган Банку. У межах своїх повноважень цей орган і займається безпосереднім керівництвом. Функції Правління прописані в Статуті Банку. Склад Правління представлений головою та членами. Членами можуть бути громадяни будь-якої держави, бере участь у діяльності банку. Члени призначаються Радою Банку за попереднім погодженням. При цьому кожна країна, незалежно від внеску в статутний капітал організації, має однакову кількість голосів при виборі членів Ради Банку.

Рішення приймаються в Раді Банку шляхом голосування. Для того щоб рішення по якому-небудь питанню було прийнято, необхідно 100% голосів «за». Кредити та вклади

Головною функцією Міжнародного банку економічного співробітництва є кредитування країн-учасниць. Раніше Банк надавав 6 видів кредитів. На даний момент залишилось 2 найбільш затребувані форми кредитування: розрахунковий кредит і терміновий.

Розрахунковий кредит видається у розмірі не більше 2 відсотків від грошового обороту країни-учасниці з іншими країнами за останній рік. Він видається у випадках, коли сума платежів країни перевищує суму надходжень. Погашається такий кредит автоматично по мірі надходження грошових коштів на рахунок країни-боржника. Цей вид кредитування займає понад 80 відсотків від загальної кількості кредитів, що видаються Міжнародним банком економічного співробітництва.

Другим видом є строковий кредит, що видається на термін до року. Його видають для вирівнювання торгового балансу, збільшення товарообігу, сезонних потреб та інше. На нього діють пільгові процентні ставки. Розмір ставок по кредитах і терміни повернення визначає Рада Банку. На суму кредиту не впливає розмір внеску країни в статутний капітал. Кредити видаються з залучених і власних коштів Банку.

Розмір ставок за вкладами також визначає Рада, залежно від рентабельності. Так, процентна ставка за річним вкладом становить приблизно 4 відсотки, при вкладі на півроку ставка буде складати близько 2-2,5 відсотків. Валюта Банку

У результаті прийнятого в 1963 році Угоди всі розрахунки всередині Міжнародного банку економічного співробітництва між країнами-учасницями проводилися у перевідних рублях. Згідно з новою угодою, статутний капітал Банку та розрахунки проводяться в євро.

Банк конвертує національні валюти до євро і здійснює операції по взаєморозрахунках між країнами. Всі розрахунки учасників здійснюються в єдиній валюті за дорученням національних банків країн в розмірі наявних у них коштів.

Інкасо з моментальної оплатою – це головна перевага розрахунків в іноземній валюті перед іншими формами. Для того щоб перевести гроші, достатньо скласти платіжне доручення - і Банк забезпечить швидкий переклад. Автор: Олена Іванівна 1 Жовтня 2018Категория: Автотехника